Уџбеници

Бесплатни уџбеници за школску 2022/2023. годину

-обавештење за родитеље-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета који су школе изабрале да користе у настави за школску 2022/2023. годину.

 

Уџбеници који улазе у пројекат набавке бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике основне школе су:

  • у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
  • у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:

1.Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).

*Као доказ о испуњености услова школи се доставља решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

 

  1. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП-3.

*Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

  1. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).

*Као доказ о испуњеноти услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

  1. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

*Као доказ о испуњености услова школи се доставља потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа, факултет) за свако дете, осим ако су у истој основној школи, јер школа поседује податке о наведеним ученицима, у том случају родитељ је дужан да се пријави за бесплатне уџбенике одељењском старешини.

 

  1. Ученици првог и другог разреда који имају оштећење слуха, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

*Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Докази о испуњености услова школи се достављају до 15. марта 2022. године, одељењском старешини или библиотекару школе.

Молимо родитеље да поштују предвиђене рокове, закаснеле пријаве се неће узимати у обзир.